Od free akcí k festivalům

Elektronická hudba má své kořeny pevně spjaté s “udělej-si-sám” přístupem. Eventy byly původně pořádány ve volném čase organizátorů, na vlastní náklady a zadarmo. V průběhu let se ale celá scéna profesionalizovala a dnes je většina eventů pořádána specialisty, kteří splňují veškeré legislativní požadavky systému, a svým zákazníkům nabízejí kromě zprostředkování hudebních zážitků spoustu dalších služeb. O vývoji a promotérských aktivitách si budeme povídat s vybranými zástupci obou přístupů k pořádání eventů.