Děláme to jinak

Každý hudební žánr má svá specifika i zažité stereotypy. Ti nejúspěšnější je většinou mají v malíčku, vypilované, dotažené k dokonalosti. Jsou tu ale i umělci, kteří škatulkám ukazují zdvižený prostředníček a fanoušky si získali právě bouráním hranic, propojováním nepropojitelného. V rámci této panelové diskuze si budeme povídat s lidmi, jejichž tvorba se vymyká představám většinového publika o daném žánru a budeme se jich ptát na jejich vlastní hudební cestu.