Jiřina Barello

barello

Jiřina Barello

Členka představenstva / OSA

Bio:

Jiřina Barello je od r. 2011 členkou představenstva OSA, Ochranného svazu autorského pro práva k dílům hudebním, z.s. Do úseku v její kompetenci patří zpracování dat od uživatelů hudebních děl, rozúčtování autorských odměn, monitoring zajišťující kontrolu kvality reportů užitých děl a záležitosti zastupovaných nositelů práv včetně registrace domácích i zahraničních skladeb do databáze OSA.
V r. 2000 absolvovala právnickou fakultu Univerzity Karlovy a šest let poté nastoupila do OSA coby vedoucí Odboru dokumentace. V mezidobí se věnovala především rodinným záležitostem.  • Panely

ÚVOD DO PROBLEMATIKY AUTORSKÝCH PRÁV