ZÁKON JUNGLE

filip-macháček
právo

ZÁKON JUNGLE

Hudební právo

 

Hudební právo může být pěkný jungle hlavně pro začínající umělce. Navíc v současné internetové době je problematika ochrany autorských děl stále více aktuální. Co vše vydávání hudby obnáší z právního hlediska? Co vše je třeba vědět při ochraně vlastní hudby? Tento panel se zaměří na na právní úpravu ochrany hudebních děl, možnosti ochrany proti nezákonným zásahům do autorských práv hudebních umělců a problematiku autora, spoluautora, remixů, plagiátů a samplingu.