VZTAH UMĚLCE A AGENTA + OTÁZKY A ODPOVĚDI

VZTAH UMĚLCE A AGENTA + OTÁZKY A ODPOVĚDI

Drum & bass se stal celosvětovým fenoménem a v některých případech není pro umělce dost dobře možné věnovat se všem věcem okolo. Na komunikaci s okolním světem si proto sežene agenta, který se o něj stará a snaží se mu připravit co možná nejklidnější prostředí, aby se mohl soustředit na to hlavní – vlastní produkci. Zajímá-li vás, co všechno agent umělce řeší, jak spolu vycházejí a jak je v rámci společného vztahu zajištěno, že probíhá ke vzájemné spokojenosti, přijďte si poslechnout zkušenosti předního drum & bassového producenta světového formátu s jeho agentem.
POZOR: Tento panel bude jako jediný na Beats Evolution Workshops 2018 celý v angličtině.